AT17134FC Förberedande inför certifikat kategori V

AT17134FC

Förberedande inför certifikat kategori V

AC – Kurs 4 dagar: Förberedande kurs för examination för kategori V (5) Mobil kyla 20 ton Co2 ekvivalenter. Enligt nya Lagar och förordningar gällande från 20170701.

Samt examination dag 5 teori och praktik.

Syfte och mål

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med eller har/kommer att ha ansvar för service/underhåll/reparationer av fordon eller på skadeverkstad, och som har eller kommer att ha till uppgift att tömma, fylla, reparera mobil kyla/luftkonditioneringssystem enligt kategori V (5) 20 ton Co2 ekvivalenter. Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren tagit del, samt kunna följa gällande lagstiftning för fluorerande köldmedier gällande kategori V. Kunskap om hantering av köldmedier, hantering av aggregat för tömning och fyllning av Ac system i fordon, manuella, automatiska samt helautomatiska processer.

Innehåll

  • AC Systemets funktion i fordon
  • Hantering av köldmedier
  • Aggregatets tömning, fyllnings funktioner samt övriga funktioner
  • Tömning och fyllning av köldmedium i fordon
  • Lagar och förordningar/direktiv gällande flourerande växthusgaser för EU och Sverige
  • Information om företagscertifikatet
  • Driftsättning av AC/luftkonditioneringssystem i fordon
  • Olika läcksökningsmetoder av AC systemet
  • Genomgång av utrustningar för läcksökning
  • Information om spolning och utrustningar av AC systemet

Lunch och fika för & efter middag ingår: Kursavgift inklusive examination: 13 800:- + moms
Hotell bokas av kursdeltagaren hos Sunlight Hotell & konferens Tel: 0155-205000

 

Kursanmälan