ATA16-134 Intygsutbildning kategori V 2 Dagar

ATA16-134

Intygsutbildning kategori V 2 Dagar

AC – Kurs 2 dagar: kategori V (5) Mobil kyla 20 ton Co2 ekvivalenter. Enligt nya Lagar och förordningar gällande från 2017-07 01.

Syfte och mål

Utbildningen vänder sig till personer som skall arbeta med luftkonditioneringssystem i fordon enligt kategori V (5) 20 ton Co2 ekvivalenter med certifierad person tillgänglig.
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren tagit del, samt kunna följa gällande lagstiftning för fluorerande köldmedier om mobil kyla.
Kunskap om hantering av köldmedier, hantering av aggregat för tömning och fyllning av Ac system i fordon, manuella, automatiska samt helautomatiska processer.

Innehåll

Grundläggande kunskap om:

  • AC Systemets funktion i
  • fordonHantering av köldmedier
  • Aggregatets tömning, fyllnings funktioner
  • Tömning och fyllning av köldmedium i fordon
  • Information om företagscertifikatet
  • Olika läcksökningsmetoder av AC systemet
  • Genomgång av utrustningar för läcksökning
  • Information om spolning och utrustningar av AC systemet

Kännedom om:

  • Fluorerade växthusgaser
  • Bestämmelserna i EU förordningen 517/2014 och den Svenska köldmedieförordningen SFS 2016:1128

Avslutande kunskapstest

Kursanmälan