AC Examinationscenter kategori V(5):

Autopartner-Nordic är av Incert godkänt examinationscenter för AC kategori V (5).

Vi förbereder dig som skall ha ett nytt certifikat eller förnya ditt certifikat hos Incert.

Vi genomför kurser Inför examination av det teoretiska och praktiska provet, Mobil kyla kategori V i enlighet med Eu förordningen och direktiven.

Utbildningar:

 • Certifikat Kategori V (5): utbildning inför examinationsprov kategori V (5) när ansökan omnytt certifikat hos Incert skall ske i enlighet med EU förordningen/direktiven
 • Kurs förnya certifikat: för ansökan om förnyat certifikat kategori V (5 År) i enlighet med EUförordningen/direktiven
 • Utbildningsintyg 2 dagar i enlighet med EU förordningen/direktiven
 • Prov: Vi utför även proven för kategori V (5) teoretiskt och praktiskt. Proven kan göras separat från kurser, ex vid omprov teoretiskt eller praktiskt, eller om man inte klarat provet vid tidigare utfört prov.

Övriga kurser:

 • AC kurs för felsökningsmetodik
 • Hantering av AC tömnings & fyllningsutrustning samt AC-Diagnostik

I våra kurser ingår Lunch och kaffe.

 

Syfte och mål:

Utbildningarna vänder sig till personer som arbetar med AC i fordon, eller kommer att ha ansvar för service/underhåll/reparationer av fordon eller på skadeverkstad/bilskrot. Personer som har eller kommer att ha till uppgift att tömma, fylla, reparera mobil kyla/luftkonditioneringssystem i enlighet med Eu förordningen och direktiven för kategori V (5).

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren tagit del, samt kunna följa gällande lagstiftning för fluorerande köldmedier om mobil kyla kategori V.

Kunskap om hantering av köldmedier, hantering av aggregat för tömning och fyllning av Ac system i fordon, manuella, automatiska samt helautomatiska processer.

 

Kylutbildningar:

Autopartner Nordic erbjuder utbildningar inom mobil kyla kategori V(5). Enligt EU förordningen och svenska direktiven för fluorerande växthusgaser som gäller för kategori V (5) mobil kyla. 

Intygsutbildning 2 Dagar:

Enligt EU och svenska förordningar och direktiv: För personer som skall arbeta under person som innehar certifikat.

 • AC utrustningens/aggregatens grundfunktioner
 • Kunskaper om AC-systemet i fordon
 • Tömning, fyllning idrifttagning av AC systemen i fordon
 • Läcksökningsmetoder.
 • Slutprov sker på plats efter avslutat kurs. Provet är en del av kursen.

Priset gäller per deltagare. Vi kan genomföra utbildningen hos kund om lämpliga lokaler finns tillgängliga.

Pris: 5 800:- /person, Moms tillkommer.

Kursanmälan

Intygsutbildning

 

3 dagar utbildningsintyg:

Enligt EU och svenska förordningar och direktiv: För personer som skall arbeta under person som innehar certifikat.

 • AC utrustningens/aggregatens grundfunktioner
 • Kunskaper om AC-systemet i fordon
 • Tömning, fyllning idrifttagning av AC systemen i fordon
 • Läcksökningsmetoder.
 • Slutprov sker på plats efter avslutat kurs. Ingår i kursen

Dag 3 i kursen ej lagstadgad, inget krav för att få utbildningsintyget!

När önskemål om mer djupgående kunskap om AC i fordon finns, ex felsökningsmetoder, utrustningar/aggregatens funktioner och hantering av funktionerna, spolningsmetodik mm detta sker dag 3, samt mätövningar på givare. Detta för att öka effektiviteten och optimera arbetet med AC i fordon. Hur detekterar jag så kallad fulgas och läcktätningsmedel i ett fordon?

Priset gäller per deltagare. Vi kan genomföra utbildningen hos kund om lämpliga lokaler finns tillgängliga.

Pris: 8 400:- /person, Moms tillkommer. 

Förberedande kurs för examination inför ansökan om Certifikat hos Incert, kategori V (5)

4 dagar:

Kursen behandlar:

 • Gällande lagkrav för fluorerande växthusgaser kategori V i EU-förordningen/direktiven
 • Hantering av köldmedium på ett miljösäkert sätt
 • AC utrustningens funktioner och journalföra service och underhållen
 • Tömning, fyllning, idrifttagning av AC systemen i fordon
 • Läcksökningsmetoder
 • Information om företagscertifikatet och journalföring av gaser och oljor.

Examination sker enskilt efter utbildningen, dag 5, Teoretiskt och praktiskt.

Examinering kan utföras utan att man deltager i kursen förberedande kurs för examinering.

Teoretiskt eller praktiskt prov kan göras, om man fått meddelande från INCERT om exempelvis underkännande av ett tidigare erlagt prov och skall erlägga ett nytt prov, eller om man av andra skäl inte önskar delta i utbildning. Kursen kan genomföras hos kund om lämpliga lokaler finns tillgängliga.

Priser:

Kurs: 8 000:- /person, Moms tillkommer.

Prov Teori: 2 300:- /person, Moms tillkommer.

Prov praktiskt: 3 700:- /person, Moms tillkommer.

 

Kursanmälan

Förberedande kurs för examination inför ansökan om Certifikat hos Incert, kategori V (5)

Kunskapsmatris-kategori-V

 

Förberedande Kurs för omexaminering 2 Dagar:

När ansökan om ett förnyat certifikat skall göras hos Incert, får man en genomgång av gällande EU förordningar och svenska direktiven för fluorerande växthusgaser som gäller för kategori V, innan provet som sker dagen efter kursen. Kursen kan genomföras hos kund om lämpliga lokaler finns tillgängliga.

Priser:

Kursavgift: 4 000 :- /person, Moms tillkommer.

Prov: 2 300:- /person, Moms tillkommer.

 

Kurs för felsökningsmetodik 1-2 Dagar:

Ej lagstadgad kurs.

Pris: 3 000:- /dag, Moms tillkommer.

Kursen riktar sig till dig som önskar effektivisera dina arbeten med AC i fordon
För den som har erfarenheter från arbeten med AC i fordon, och vill utveckla, effektivisera samt optimera sin arbetsmetodik vid arbeten med mobil kyla kategori V. Kursen behandlar spolning av AC system, genomgång av utrustningar, oljor, gaser, aggregaten för tömning och fyllning samt övriga funktioner behandlas. Genomgång av givare samt mätövningar.

Hur detekterar jag så kallad fulgas och läcktätningsmedel i ett fordon? AC-Diagnostik