AC Utbildningar

Examinationscenter

Autopartner-Nordic utbildar inom mobil kyla kategori V, i enlighet med Förordningarna om fluorerande växthusgaser (SFS 2016:1128) och EU 517/2014.

Utbildning för Utbildningsintyg samt utbildning inför examinationsprov kategori V när ansökan om nytt certifikat Kategori V eller för ansökan om förnyat certifikat kategori V (5År) i enlighet med Förordningen om fluorerade växthusgaser.

Syfte och mål

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med och har eller kommer att ha ansvar för service/underhåll/reparationer av fordon eller på skadeverkstad. Som har eller kommer att ha till uppgift att tömma, fylla, reparera mobil kyla/luftkonditionerings system enligt kategori V (5). Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren tagit del, samt kunna följa gällande lagstiftning för fluorerande köldmedier om mobil kyla kategori V. Kunskap om hantering av köldmedier, hantering av aggregat för tömning och fyllning av Ac system i fordon, manuella, automatiska samt helautomatiska processer.

Kylutbildningar

Autopartner-Nordic erbjuder utbildningar inom mobil kyla kategori V. Enligt EU förordningen och svenska direktiven för fluorerande växthusgaser som gäller för kategori V mobil kyla.

ATA16-134  Utbildningsintyg (2 Dagar)

Enligt EU och svenska förordningar och direktiv

ATA16-134/3 Utbildningsintyg (3 Dagar)

När önskemål om mer djupgående kunskap om AC i fordon finns, ex felsökningsmetodik,utrustningarnas/aggregatens funktioner och hantering av funktionerna, spolningsmetodik mm för att öka effektiviteten och optimera arbetet med AC i fordon samt Information om företagscertifikatet.

ATA16-134/F  Förberedande kurs för examination inför ansökan om Certifikat kategori V (4+1 Dagar)

Kursen behandlar

  • Gällande lagkrav för fluorerande växthusgaser kategori V.
  • Hantering av köldmedium
  • AC aggregatens funktioner och journalföra service och underhållen
  • Tömning, fyllning, idrifttagning av AC systemen i fordon
  • Läcksökningsmetoder
  • Information om företagscertifikatet och journalföring av gaser och oljor.

Examination sker enskilt efter utbildningen, dag 5, Teoretiskt och praktiskt. Examinering kan utföras utan att man deltager i kursen förberedande kurs för examinering. Genomförande av all examination sker på uppdrag av INCERT. Teoretiskt eller praktiskt prov kan göras, om man fått meddelande från INCERT om exempelvis underkännande av ett tidigare erlagt prov och skall erlägga ett nytt prov. Kunskapsmatris-kategori-V

ATA16-134/Omprov

För er som har behov att endast göra teoretiska provet anmäl ert intresse här så tar vi kontakt med er och meddelar er datum för omprov.

 

Förberedande Kurs för förnyelse av certifikat (2 Dagar)

När ansökan om ett förnyat certifikat skall göras får man en genomgång av gällande EU förordningar och svenska direktiven för fluorerande växthusgaser som gäller för kategori V, innan provet som sker dagen efter kursen.

ATA1234/134 PB  Påbyggnadskurs för felsökningsmetodik (1-2 Dagar)

För den som har erfarenheter från arbeten med AC i fordon, och vill utveckla, effektivisera samt optimera sin arbetsmetodik vid arbeten med mobil kyla kategori V. Kursen behandlar spolning av AC system, genomgång av utrustningar, oljor, gaser, aggregaten för tömning och fyllning samt övriga funktioner behandlas. Företagscertifikatet och dess betydelse behandlas, samt Journalföring.