Oscilloskop med multifunktioner!

Rätt analys, enkel hantering för snabb diagnostik.

Pålitlig analys med rätt utrustning.
Utrustningar från AVL Ditest levereras återigen till fordonstillverkare som rekommenderade godkända originalutrustning ex BMW, Porsche, VW, och Audi mfl.
Oscilloskopserien ses som en klassvinnare med sina egenskaper och funktioner som borgar för korrekta mätresultat.

AVL DITEST OSCILLOSKOP – MÄTENHETER.
Antalet elektronisk styrda komponenter i fordon har 10 dubblats de senaste 15 åren: Elektronikkomponenterna är grunden för funktionerna i de olika systemen i dagens fordon. Att utföra diagnostik på elektronikkomponenterna och kunna analysera resultaten av analysen är en komplex och kunskapskrävande uppgift.

AVL DiTest oscilloskop med modeller 1200, 1400 och 8400 är utvecklat för att vara det perfekta precisionsinstrumentet för att utföra mätningarna. Mätutrustningarna guidar användaren genom diagnostikprocessen i tre enkla steg på ett professionellt sätt. Genom att snabbt och precist kunna lokalisera den felaktiga komponenten som behöver bytas, sparar man värdefull tid och pengar.

AVL DiTEST – utvecklad för en snabb och tillförlitlig diagnostik.
När kunde den fria verkstaden få tillgång till samma grundutrustning som fordonstillverkarna har, nu är det möjligt med AVL DITEST oscilloskop serie.
8400 Oscilloskopet är ett instrument som är utvecklat för att kunna ta alla förekommande signaler i ett modernt fordon.
Tillbehör för att kunna utföra tryckmätningar finns till alla utrustningar.

Ta kontakt med oss för vidare diskussioner om produkterna eller våra utbildningar.

Mer info får du i de tekniska beskrivningarna för respektive produkt:

Teknisk beskrivning: AVL OSCILLOSCOPE_1200_sv.pdf

Teknisk beskrivning: AVL OSCILLOSCOPE_1400_sv.pdf

Teknisk beskrivning: AVL OSCILLOSCOPE_8400_sv.pdf