AutoPartner Nordics AC tillbehör

Standard spolkit.

Mer info i pdf: Standard spolkit SV.pdf

Olje Hybridkit.

Vad är ett Olje hybridkit bra för?
Detta kit är en av de flera unika funktioner AVL ADS AC utrustningar har som standard. Funktionen gör det möjligt för verkstaden att ha en AC tömning/fyllningsutrustning oavsett om man skall arbeta med AC systemet på ett hybrid fordon eller ett fordon med förbränningsmotor.

Skillnaden ligger i att fordon som är hybriddrivna eller rena el fordon har en AC pump som är elektriskt driven, detta för att kunna ha AC funktion i fordonet när fordonet drivs fram med bara el. När man har el driven AC pump så ligger oljan (POE) i hela elmotorn i pumpenheten och runt elektriska lindningarna i motorn, detta är anledningen för att man måste skifta olja mellan ledande (PAG) och icke ledande (POE) olja.
Om man får in ledande olja i ett hybrid eller el drivet fordons AC system så kommer fordonets el system för framdrivning av fordonet att slå ifrån av säkerhetsskäl. Alla AVL ADS AC utrustningar har denna funktion.
Mer info i datablad: SV – HYBRID PRO KIT.pdf